MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII

MISIUNEA SCOLII
Cunoscand faptul ca toti copiii au dreptul la o educatie care sa le permita dezvoltarea in conditii nediscriminatorii a aptitudinilor si personalitatii astfel incat sa fie pregatiti sa contribuie la dezvoltarea societatii, Scoala Draganesti isi propune “sa devina o scoala europeana, deschisa pentru toti copiii comunei, spre a le oferi sanse egale de dezvoltare personala in parteneriat si cooperare cu comunitatea locala”

VIZIUNEA SCOLII
Scoala noastra asigura elevilor oportunitati de educatie si instruire accesibile, de inalta calitate, urmarind formarea unui cetatean instruit, capabil sa se integreze cu usurinta si eficienta in societate, prin desfasurarea procesului instructive-educational in conditii optime, in spatii modern amenajate.

TINTE STRATEGICE
1. Reconsiderarea managementului școlii în vederea egalizării șanselor, asigurarea unui invatamant incluziv si acceptarea diversităţii, o condiţie normală a convieţuirii umane;
2. Formarea cadrelor didactice din școală pentru adoptarea strategiilor didactice la cerințele unui învățământ activ-participativ;
3. Creşterea performanţelor scolare prin ridicarea procentului de promovabilitate la examenele naţionale si obtinerea de premii si mentiuni la concursurile scolare si extrascolare;
4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi, necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare;
5. Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate.