Conditii specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant