Nr locuri libere pentru etapa II, Școala Primară Meri